අපව සම්බන්ධ කරගන්න

Contact Us

උපසිරැසි භාවිතයට උපදෙස්

සිංහල උපසිරැසි භාවිතය


උපසිරැසි ලබාගැනීමේදී ඔබ කල යුතු දෑ

  1. Download   බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් පසුව
  2. adfly  දැන්වීමේ වම් පැත්තෙ ඉහලින් ඇති skip ad බොත්තම ඔබන්න
  3. තත්පර පහක් පමණ රැඳී සිටින්න
  4. නැවත යෑන්ඩෙක්ස් අඩවියේ ඇති ඩවුන්ලෝඩ් බොත්තම ඔබන්න


රූපමය උපදෙස්අපව සම්බන්ධ කරගන්න


  1. E mail-: Subscenelk@gmail.com
  2. Facebook Fan Page-: http://www.facebook.com/Subscenelk/
  3. Google +  -:  https://plus.google.com/u/0/111268440585630636727

0 comments:

Post a Comment

ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් තවදුරටත් ක්‍රියායාත්මක නොකරයි නම් එම ලින්ක් එක ක්‍රියා නොකරන ලිපියේ පහතින් කමෙන්ට් වල සඳහන් කරන්න